poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Autorski honorari

 

Autorski honorari

Modul Autorski honorari je samostalno programsko riješenje, kojega mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem modula Plaće i Financijskog knjigovodstva, jer se iste automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja. Modul Autorski honorari omogućuje obračun naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika itd. Moguć je ispis ID1 obrasca kao i IDD obrasca te potvrda o isplati. Podržano je kreiranje virmana, export za Regos kao i za poslovne banke (Zagrebačka banka, RBA, Podravska banka,..)

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference