poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Blagajna gotovog novca

 

Blagajna

Modul Blagajna je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se ista automatski prenosi u dnevnike financijskog knjiženja.
Blagajničke dnevnike možete voditi ne samo u Hrvatskim kunama, negu u bili kojoj stranoj valuti. Znači možete imati otvoreno onoliko blagajničkih dnevnika koliko valuta vodite.
U dnevnike financijskog knjiženja blagajne se porenose odvojeno. One koje su vezane za određenu valutu prenose se i u valuti i u kunama i to po srednjm tečaju za valutu, ako drugačije nije odabrano (po kupovnom, po prodajnom). Blagajničke dnevnike otvarate po potrebi, a za iste se vežu temeljnice koje mogu biti uplatne ili isplatne, a iste na sebi nose pripadajuće račune.
Iz modula Blagajna mogu se dobiti slijedeći ispisi:

 • Dnevnik blagajne
 • Uplatne ili isplatne temeljnice
 • Lista temeljnica
 • Rekapitulacija temeljnica po tipu
 • Rekapitulacija računa po tipu

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS
  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference