poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Knjigovodstvo osnovnih sredstava

 

 

Osnovna sredstva

Modul Osnovna sredstva je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Sva osnovna sredstva moraju biti klasificirana u grupe i podgrupe u ovisnosti o vrsti osnovnih sredstava kao i stopi amortizacije.

Dokumenti koji se mogi kreirati iz modula 'Osnovna sredstva':

 • upis osnovnih sredstava
 • vraćanje sredstava u upotrebu
 • amortizacija osnovnih sredstava
 • povećanje vrijednosti osnovnih sredstava
 • smanjenje vrijednosto osnovnih sredstava
 • stavljanje sredstava van upotrebe
 • rashodovanje osnovnih sredstava
 • prodaja osnovnih sredstava

Izvještaji koji se ispisuju mogu se sortirati po:

 • nazivu osnovnog sredstva
 • rednom broju
 • inventurnom broju
 • otpisnom kontu
 • nabavnom kontu
 • klasifikaciji osnovnih sredstava
 • smještaju osnovnih sredstava
 • mjestu troška

Kada se izabere jedan od gore navedenih sortiranja, mogu se birati jedno ili više slijedećih prikaza:

 • aktivna osnovna sredstva
 • otpisana osnovna sredstva
 • sredstva van uporabe
 • prodana osnovna sredstva
 • rashodovana osnovna sredstva
 

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference