poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Obračun i knjigovodstvo plaća

 

 

Plaće

Modul Plaće je samostalno programsko riješenje, kojega mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem plaća i financijskog knjigovodstva, jer se iste automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja. Osnovne karakteristike ovog modula su:

 • mogućnost unosa neograničenog broja djelatnika,
 • mogućnost definiranja neograničenog broja vrsta primanja i odbitaka,
 • slobodno kreiranje formula za obračun,
 • praćenje obračuna po mjestima troška sa mogućnošću ispisa kumulativnig obrazaca za jedan  • mjesec bez obzira na mjesto troška,
 • automatsko pridruživanje ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike
 • mogućnosti kreiranja obračuna iz bruto , ali i neto plaće, ali i korištenjem formula za obračun
    koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada, raznih koeficijenata
 • isplate se mogu pratiti preko banaka
 • mogućnost kreiranja virmana
 • ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalaže (ID, SPL, PK-1,…)

Obračun 'Plaća' iz informacijskog sustava 4D Wand je vrlo jednostavan. Prije kreiranja prvog obračuna potrebno je definirati i popuniti sve registre:

 • Matične podatke: djelatnika, vrste rada, strušne, školske i potrebne spreme, poslovne banke,
   kreditore, ...
 • Vrste plaćanja: zarade, naknade, obustave, formule za obračun
 • Doprinose i poreze, porezne uprave, osobne odbitke
 • Definirati osnovne postavke u prametrima plaća i parametrima plaća 1
 • Kada je prva plaća kreirana, svaka slijedeća, ako nema izmjena, se može kopirati i obračun
   se može napraviti za par minuta.

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference