poslovna_rjesenja > 4D Wand >  POS kasa

 

4d Pos kasa

Zašto POS pod Windows-ima?

 • Pouzdanost
 • Preglednost
 • Jednostavnost uporabe
 • Standardizacija

Wand je integrirani informacijski sustav za mala i srednja poduzeća. Koristi se ugodno grafičko sučelje bilo koje inačice Windows-a, a brzina i sigurnost u radu osigurana je zahvaljujući 32-bitnoj arhitekturi programa. Sustav WAND je izgrađen modularno. Svaki od modula može se koristiti integralno ili pojedinačno. POS kasa je jedan od tih modula. Izgrađena je direktna veza POS kase i modula za maloprodaju, a i dalje: sve stavke maloprodaje moguće je obraditi automatski u financijskom knjigovodstvu.

POS modul sastoji se od:

a) podataka o korisniku
     matični broj tvrtke
     podaci o prodajnom mjestu;
     opis poslovnice;
     adresa poslovnice;
     telefon poslovnice;
     poruka kupcu;
     % popusta za razne vrste plaćanja;
     organizacijska jedinica;
      vrsta dokumenta;
     da li je promet eksterni ili interni;
    da li želite upozorenje kada zalihe idu u minus.
    Većina ovih podataka se štampa na računu kao obveza prema Zakonu.

b) registra korisnika sustava (POS kase)
    definicija poslova tipa "tko i što može raditi u sustavu (POS kasi)"
c) registra artikala
    Može se koristiti registar artikala iz cjelokupnog WAND sustava. Ukoliko niste korisnik WAND
    sustava registrirate svoje artikle samo za POS kasu sa slijedećim parametrima:

    opis artikla;
    šifra artikla;
    kataloški broj;
    jedinica mjere;
    tarifni broj;
    bar kod;
    količina na skladištu;
    cijena artikla;
    Artikle možete ažurirati i u tijeku rada sa POS kasom. Ukoliko istom artiklu u tijeku rada
    promijenite cijenu, nivelacijski zapisnik se radi automatski. Na rekapitulaciji ae se taj artikl pojaviti
    onoliko puta koliko mu je puta promijenjena cijena.

d) POS kase
    sortiranje i lociranje artikala po nazivu, bar kodu, šifri i kataloškom broju artikla;
    prelazak iz tabele artikala u tabelu stavki računa i obratno;
    zatvaranje jednog računa, štampanje i spremanje istog na disk;
    stanje kase;
    ažuriranje svih parametara artikla;
    pregled prethodnih računa;
    storniranje računa;
    zaključivanje prometa i otvaranje novog prometa (nove prijave).
e) tabele za pregled prometa  tabele sadrže sve promete, svaki promet sadrži izdate račune, a
    svaki račun sadrži pripadajuće stavke. Iz ove tabele se mogu štampati potrebne
    rekapitulacije.

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS
  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference