poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Putni nalozi

 

Putni nalozi

Putni nalozi su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi i loko vožnja.
Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje sa modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom. Kao i ostali moduli moguće je i njegovo samostalno funkcioniranje, dakle, neovisno o drugim instaliranim modulima 4D Wanda. Registri, izbornici, dokumenti i ispisi koje je moguće pronaći u Putnim nalozima su:

 • vrste prijevoza ◊  svrhe putovanja   vrste troška ◊ cijene benzina ◊ dnevnice   
 • udaljenosti (relacije) ◊ valute ◊ tečajna lista ◊ napomene za dokumente  
 • gradovi, oblast, države ◊ mjesta troška ◊ predujmovi ◊ obrada predujmova
 • automatsko knjiženje predujmova u blagajnu ◊ kopiranje putnog naloga ◊ 
 • automatski upis relacija ◊ obračun putnog naloga ◊ automatsko knjiženje putnog naloga
 • blagajnički dnevnici ◊ ispis putnog naloga ◊ ispis obračuna putnog naloga 
 • ispis liste putnih naloga po broju, periodu i djelatniku.

Dio modula Putni nalozi kojim se evidentira i obrađuje, npr. uporaba privatnog osobnog automobila u službene svrhe, zove se Loko vožnja.

U loko vožnji nailazimo na: obračun loko vožnje; kopiranje obračuna loko vožnje; stavke obračuna loko vožnje; automatsko knjiženje obračuna loko vožnje; ispis obračuna loko vožnje; ispis temeljnice u koju je knjižen obračun loko vožnje; ispis liste obračuna loko vožnje po broju, periodu i djelatnicima…

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference