poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Robno - materijalno

 

 

Veleprodaja i maloprodaja

Modul sustava WAND Robno materijalno knjigovodstvo - veleprodaja obuhvaća sve transakcije robom i uslugama za sve vrste malih i srednjih poduzeća. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, program je prilagodljiv različitim pristupima poduzeća pri radu u veleprodaji. Modul je u potpunosti integriran sa WAND financijskim knjigovodstvom. Pri analizi i kreiranju svih procedura rukovodili smo se idejom da sve što korisnik radi mora biti jednostavno i u što manjem broju koraka. Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno i brzo učitava u MS Word for Windows, tako da svaku listu možete mijenjati i prilagođavati, štampati u proizvoljnom broju kopija, poslati modemom na bilo koji telefax uređaj, e-Mail-om,...

  Matični podaci

     organizacijske jedinice, poslovni partneri bilo kojeg tipa, detaljna klasifikacija artikala, artikli sa opisom, fotografijama, atributima, bar kodom, kataloškim kodom, tarifnim grupama, carinskim tarifama, napomenama za dokumente, načini otpreme, načini plaćanja, odgode plaćanja, rabatna politika, dinamika naplate, grupe stavki, mjesta troška, projekti, cassa sconto, usluge, sastavnice, radni nalozi sastavnica, vozila, tečajne liste, županije i gradovi

  Skladište

     praćenje više skladišta, popis početnog stanja, izrada ulazne kalkulacije sa stavkama i zavisnim troškovima po ulaznim fakturama i proizvoljnim carinskim dokumentima, izlazi po raznim tipovima dokumenata, robno knjigovodstvo po prosječnim nabavnim ili prodajnim cijenama, automatske i/ili ručne nivelacije, kartica robe, prijenosnice, reversi, otpremnice, povratnice, roba u tranzitu, inventure, stanje svakog skladišta, analiza stanja skladišta, trgovačke knjige,...

  Prodaja

     cjenici, ponude, predračuni, otpremnice, fakturiranje u sve tri knjige izlaznih računa po Zakonu o PDV-u + knjiga IRA za dobra i usluge - slobodni unos, kalkulacije po svakom tipu dokumenta, ulazne komisije, izlazne komisije, povrati, reversi, nadzorne knjige uvoza i izvoza, obračun poreza, planiranje zaliha, analiza prodaje, trgovačka knjiga na veliko, obrada poreza, više od 1.000 različitih kombinacija izvještaja, …)...

  Nabava

     katalog robe, ulazne ponude, ulazne narudžbe, izlazne narudžbe, ulazni predračuni, planiranje nabave, automatsko kreiranje narudžbi po dobavljačima, veliki broj manipulacija sa narudžbama, pregled nabavnih cijena, analiza prodaje-nabave,...

  Efikasnost

     Tokom rada na formama možete vidjeti sve detalje trenutnog unosa kao i unosa po prethodnoj akciji. Postoji doista veliki broj kombinacija izvještaja.

Svaki od izvještaja ima svoje podopcije:

 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma bez obzira na plaćanje;
 • knjiga plaćenih izlaznih faktura od datuma do datuma;
 • knjiga neplaćenih izlaznih faktura od datuma do datuma;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma po jednom partneru;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma grupirana po partnerima;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma grupirana po ugovorima;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma grupirana po periodima;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma bez grupiranja;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma sa narudžbom;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma bez narudžbe;
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma po tipu (detaljni-totalni);
 • knjiga izlaznih faktura od datuma do datuma po statusu

 i još na desetine različitih kombinacija samo za knjigu izlaznih računa za dobra i usluge

Standardni set izvještaja koji rabite za korespodenciju sa Vašim partnerima kreiramo po Vašim željama (izgled ponude, otpremnice, izlazne fakture, cjenika).

Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference