poslovna_rjesenja > 4D Wand >  Servis

 

Servis

Modul sustava 4D Wand Servis, obuhvaća transakcije koje iz problematike popravka robe i uređaja, kao i povrata i kontrole neispravne robe. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa.Modul je potpuno integriran sa Robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

U modulu 'Servis' nalaze se slijedeći dokumenti:

 - Skladišne primke
 - Otpremnice
 - Izlazni računi
 - Izdatnice
 - Razduženje skladišta
 - Reversi
 - Povrat reversa
 - Prijenosnice
 - Planiranje zaliha
 - Primke tuđe neispravne robe
 - Izlazni revers tuđe neispravne robe za popravak
 - Povrat reversa tuđe neispravne robe za popravak
 - Razduženje skladišta tuđe neispravne robe
 - Povrat neispravne robe
 - Projekti/Poslovi

Radni nalozi koji se mogu otvoriti su:

 - Servisni radni nalozi
 - Radni nalozi sastavnica
 - Kontrolni radni nalozi

   Servisni radni nalog uključuje:
       - Broj naloga
       - Datum naloga
       - Objekt naloga (opis)
       - Kupca Rabat
       - Datum poziva i datum izvršenja
       - Podatke o obračunu poreza nad dokumentom (za fakturiranje)
       - Djelatnika koji je odgovoran za radni nalog
       - Tip: Jamstvo, ugradnja, popravak, intervencija, edukacija, preventiva, održavanje, reklamacija,
          sklapanje, ostalo
       - Opis uzroka
       - Opis zahvata
       - Napomene za radni nalog
    Na svaki radni nalog se mogu vezati stavke materijala i usluge. Nalozi se mogu direktno fakturirati.

    Kontrolni radni nalog uključuje:
       - Broj naloga
       - Datum naloga
       - Skladište na kojem se nalazi roba koja se kontrolira
       - Za svaku stavku koja se kontrolira se može definirati:

                  Količina
                  Serijski broj-evi robe koja se kontrolira
                  Rezultat kontrole
                  Status: Nije testirano, testirano-ispravno, testirano-neispravno
                  Odredišno skladište za artikl
                  Djelatnik koji je kontrolu izvršio


Financijsko
Veleprodaja/maloprodaja
Carisnko skladište tipa D
Plaće
Autorski honorari
Osnovna sredstva
Kamate i tečajne rezlike
Blagajna
Putni nalozi
Servis
Vozila
Adresar
4D POS

 

 

  Zadnje verzije


Prateći link pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u.Za detaljnije informacije o novim verzijama noda kliknite ovdje

 
  Partneri
  Reference