4D POS kasa

Zašto POS pod Windows-ima?

 • Pouzdanost
 • Preglednost
 • Jednostavnost uporabe
 • Standardizacija

Wand je integrirani informacijski sustav za mala i srednja poduzeća. Koristi se ugodno grafičko sučelje bilo koje inačice Windows-a, a brzina i sigurnost u radu osigurana je zahvaljujuči 32-bitnoj arhitekturi programa. Sustav WAND je izgrađen modularno. Svaki od modula može se koristiti integralno ili pojedinačno. POS kasa je jedan od tih modula. Izgrađena je direktna veza POS kase i modula za maloprodaju, a i dalje: sve stavke maloprodaje moguće je obraditi automatski u financijskom knjigovodstvu.

POS modul sastoji se od:

a) podataka o korisniku

 • matični broj tvrtke
 • podaci o prodajnom mjestu;
 • opis poslovnice;
 • adresa poslovnice;
 • telefon poslovnice;
 • poruka kupcu;
 • % popusta za razne vrste plaćanja;
 • organizacijska jedinica;
 • vrsta dokumenta;
 • da li je promet eksterni ili interni;
 • da li želite upozorenje kada zalihe idu u minus.
 • Večina ovih podataka se štampa na računu kao obveza prema Zakonu.

b) registra korisnika sustava (POS kase)

 • definicija poslova tipa “tko i što može raditi u sustavu (POS kasi)”

c) registra artikala

Može se koristiti registar artikala iz cjelokupnog WAND sustava. Ukoliko niste korisnik WAND sustava registrirate svoje artikle samo za POS kasu sa slijedećim parametrima:

 • opis artikla;
 • šifra artikla;
 • kataloški broj;
 • jedinica mjere;
 • tarifni broj;
 • bar kod;
 • količina na skladištu;
 • cijena artikla;

Artikle možete ažurirati i u tijeku rada sa POS kasom. Ukoliko istom artiklu u tijeku rada promijenite cijenu, nivelacijski zapisnik se radi automatski. Na rekapitulaciji ae se taj artikl pojaviti onoliko puta koliko mu je puta promijenjena cijena.

d) POS kase

 • sortiranje i lociranje artikala po nazivu, bar kodu, šifri i kataloškom broju artikla;
 • prelazak iz tabele artikala u tabelu stavki računa i obratno;
 • zatvaranje jednog računa, štampanje i spremanje istog na disk;
 • stanje kase;
 • ažuriranje svih parametara artikla;
 • pregled prethodnih raèuna;
 • storniranje računa;
 • zaključivanje prometa i otvaranje novog prometa (nove prijave).

e) tabele za pregled prometa tabele sadrže sve promete

 • svaki promet sadrži izdate račune, a svaki račun sadrži pripadajuće stavke
 • iz ove tabele se mogu štampati potrebnerekapitulacije.