4D Wand sustav

4D Wand (na engleskom jeziku: čarobni štapić je poslovno informacijski sustav za vođenje malih i srednjih poduzeća. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, ali moduli međusobno integrirani pokazuju svoju največu snagu i predstavljaju idealno rješenje za svakoga. Da 4D Wand zaslužuje svoj naslov pokušat ćemo vam predstaviti koliko možete ubrzati svoj rad. Ako zamislite tvrtku koja dnevno kreira stotinjak izlaznih računa i pored toga ima redovan promet blagajne, obračun plaća i amortizaciju osnovnih sredstava. Ti poslovi svaki dan za knjigovođe proizvode kreiranje nekoliko stotina stavki koje moraju unijeti što prije. Vrijeme potrebno za takav unos je vjerojatno jedan radni dan. Uz pomoć 4D Wand-a knjigovođe automatski knjiže sve financijske promjene za nekoliko desetaka sekundi. Tako su svi izvještaji koji su potrebni za donošenje brzih poslovnih odluka ažurni i uvijek dostupni. Moduli poslovno – informacijskog sustava 4D Wand su (navedene su skračene mogućnosti pojedinih modula, ali doista u mnogo manjem obimu nego što iste možete primjeniti u praksi.

Možda najveća prednost ovog sustava je njegova otvorenost prema posebnim željama korisnika. To znači da možemo klasificirati artikle i materijale na način koji odgovara korisniku, na proizvoljnom broju razina, s proizvoljnom kodnom duljinom. Korisnik može izabrati parametre u sustavu koju su interesantni samo njemu i dobiti preglede i izvješća upravo po tim parametrima. U slučaju da korisnik ne želi šifrirati pojedine ili sve baze – ne mora, svi pregledi su omogučeni samo po nazivu i/ili po kataloškom broju i/ili po vrsti pakiranja, itd. Omogučeno je kreirati više od 1.000 razlièitih kombinacija izvještaja. Najkorisniji izvještaji zasigurno su statistički izvještaji kojima možete vrlo jednostavno pratiti kvalitetu poslovanja vašeg poduzeća i uz pomoć istih donijeti važne i dugoroène poslovne odluke. Ukratko rečeno, sustavna replikacija organizacije Vašeg poslovanja naš je problem.

Pregledajte module, te njihove opise klikom na pojedini modul.