Autorski honorari

Modul Autorski honorari je samostalno programsko riješenje, kojega mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem modula Plaće i Financijskog knjigovodstva, jer se iste automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja. Modul Autorski honorari omogućuje obračun naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika itd. Moguć je ispis ID1 obrasca kao i IDD obrasca te potvrda o isplati. Podržano je kreiranje virmana, export za Regos kao i za poslovne banke (Zagrebačka banka, RBA, Podravska banka,..).