Blagajna

Modul Blagajna je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se ista automatski prenosi u dnevnike financijskog knjiženja.
Blagajničke dnevnike možete voditi ne samo u Hrvatskim kunama, negu u bili kojoj stranoj valuti. Znaèi možete imati otvoreno onoliko blagajničkih dnevnika koliko valuta vodite.
U dnevnike financijskog knjiženja blagajne se porenose odvojeno. One koje su vezane za određenu valutu prenose se i u valuti i u kunama i to po srednjm tečaju za valutu, ako drugačije nije odabrano (po kupovnom, po prodajnom). Blagajničke dnevnike otvarate po potrebi, a za iste se vežu temeljnice koje mogu biti uplatne ili isplatne, a iste na sebi nose pripadajuće račune.

Iz modula Blagajna mogu se dobiti slijedeći ispisi:

  • Dnevnik blagajne
  • Uplatne ili isplatne temeljnice
  • Lista temeljnica
  • Rekapitulacija temeljnica po tipu
  • Rekapitulacija računa po tipu