Financijsko knjigovodstvo

Modul “Financijsko knjigovodstvo” je potpuno samostalno programsko rješenje, a punu efikasnost postiže integriran u ostale module informacijskog sustava WAND. “Financijsko knjigovodstvo” obuhvaća pračenje knjigovodstvenih događaja definiranih kontnim planom poduzeća. Naše poduzeće isporučuje kontni plan po RRiF-u, a ukoliko želite, kontni plan možete kreirati po vlastitom nahođenju. Knjigovodstvo je moguće voditi na za prizvoljan broj poduzeća, svako da prizvoljnim brojem mjesta troška i tipova naloga. Bilance i stanja konta se konstantno ažuriraju i dostupni su u bilo kojem trenutku rada programa.. Nalozi za knjiženje (“temeljnice”) se vode po rednom broju i po tipu.

Dijelovi programa su:

Financijsko knjigovodstvo

(glavna knjiga, mjesta troška, automatska knjiženja, bilance, knjige URA i IRA za one koji ne koriste robno materijalno, salda-konti kupaca i dobavljaèa, statistika dugovanja, prijedlozi za kompenzaciju, izvještaji i u razlièitim valutama, obračun poreza, …)

 • glavna knjiga
 • saldo konta i kupaca i dobavljaèa
 • IOS-i
 • bilanca
 • automatska knjiženja
 • svođenje na početno stanje
 • ispis rashoda i prihoda za proizvoljan period
 • mogućnost evidencije rashoda i prihoda za više mjesta troška
 • automatsko zatvaranje razreda 4 i 7
 • Automatska knjiženja

Program ima napredne opcije automatskog knjiženja, gdje je korisniku omogućeno proizvoljno kreiranje šablona za knjiženje svakog pojedinog tipa dokumenta (računi, reversi, otpremnice, primke, komisije,…).
Važna napomena:
4D sa svojim programskim rješenjem 4D Wand ne prodaje konzalting glede poslovnih procesa niti konzalting bilo koje druge vrste. To znači da šablone za automatska knjiženje kreirate sami ili knjigovodstveni servis koji vodi knjige poduzeæa.

Salda-konti

(Postoji niz akcija za jednostavno i kvalitetno pračenje analitičkih evidencija salda-konta. Moguće je i naknadno povezati stavke temeljnica i stavke dokumenata robno – materijalnog knjigovodstva. Akcije koje su omogućene programskim riješenjem su:

 • automatsko ili ručno vezivanje IOS-a
 • pregledavanje otvorenih stavaka
 • serijsko ispisivanje otvorenih, zatvorenih stavaka i opomena (dospjelih stavaka)
 • prijedlog za kompenzaciju otvorenih stavaka
 • evidencija poslovnih partnera direktno iz adresara koji opslužuje cjelokupno programsko rješenje 4D WAND
 • ispis opomene ‘lijenom platiši’
 • serijsko ispisivanje opomena ‘lijenim platišama’
 • kartice poslovnog partnera za period
 • stanje poslovnog partnera na dan
 • stanje konta na dan
 • sva knjiženja po poslovnom partneru i mnoge druge,…
 • Matični podaci
 • Kontni plan, komitenti, tipovi naloga, šabloni za automatsko knjiženje, mjesta troška.

Akcije i rezultati tih akcija
Definiranje knjigovodstvenih temeljnica, automatsko i/ili ručno knjiženje, dnevninci glavne knjige, bilance, izvještaji i rekapitulacije

Financijske analize i planiranja (FAP)

Financijske analize i planiranje, kao dio modula Financijsko knjigovodstvo, je zamišljen tako da temeljem podataka evidentiranih u knjigovodstvu poduzeća, omogući slobodno kreiranja izvještaja, kao i izradu određenih planova poduzeća, a u cilju cjelokupnog sagledavanja poslovanja i donošenja na temelju tako iscrpnih podataka, pravovaljanih i pravovremenih managerskih odluka. Naravno, pretpostavka je da su potrebni podaci kreirani u ostalim modulima 4D Wanda.

Temeljna odrednica pri izradi takvih izvještaja pretpostavlja da nije potrebno na kontu definirati poziciju u nekom izvještaju, već vrijednosti sa tog konta se slobodno i po određenom ključu unosi u neograničeni broj izvještaja. Vrijednosti koje uzimate sa konta birate izmeðu ponuđenih, kao npr: samo početno stanje, samo dugovni, odnosno, potražni promet, promet sa ili bez početno stanja, korištenje mjesta troška, grupe partnera, oblasti, komercijaliste i sl. ćime je praktično omogućeno miješanje “krušaka i jabuka”.

Dobrom razradom raèunskog plana, temeljem kojeg se evidentiraju poslovne promjene u knjigovodstvu poduzeća, lakše ćete dobiti i osnovu za izradu izvještaja.

Poseban naglasak na vrijednost Financijskih analiza i planiranja daje moguænost kreiranja financijskih statističkih izvještaja koji se kasnije exportiraju u gotove Fina-ine MS Excel obrasce. Nakon exporta iste možete predavati Fini elektronskim putem.

4D je unaprijed pripremila nekoliko izvještaja koje možete bez ograničenja koristiti u vlastitom poslovanju.

Izvještaji

Moguće je kreirati više od stotinu različitih kombinacija izvještaja. Svi izvještaji iz naše aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u Word for Windows, tako da svaku listu možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, učitati u tabelarni kalulator (Microsoft Excel) arhivirati ih ili poslati ih fax/modemom na bilo koji telefax uređaj.