IMC Internet module connector

4D Wand IMC – Internet/Mobile Connector je modul 4D Wand-a koji se razvojno transformirao iz 4D Wand Internet kataloga, nudeći nove mogučnosti s ciljem proširenja funkcionalnosti i jednostavnosti operativne uporabe. Zadržavajuči ulaganje u dosadašnjim okvirima, postojeći modul je, osim što kao bilo koji suvremeni web shop tj. online trgovina treba pružati određene funkcionalnosti te nuditi jednostavnost uporabe i preglednost sadržaja, dobio zasebnu aplikaciju koja omogućava kreiranje narudžbi putem mobilnog uređaja. Osim narudžbi razvijen je modul za unos inventura a s vremenom aplikacija će biti obogačena i novim funkcionalnostima.

4D Wand IMC (web shop)

Dio 4D Wand IMC koji brine o funkcioniranju web shopa je jednostavan, učinkovit, univerzalan i močan alat koji u sprezi s 4D Wand-om tj. ERP-om, osim funkcionalnog web shopa, osigurava potpuni automatizirani slijed razmjene podataka od kupca/naručitelja do isporuke, kao i u suprotnom smjeru od ERP-a do web shopa (zalihe, slike, dokumenti…). Njegova univerzalnost ogleda se u tome što se može koristiti kao veleprodajni web shop/katalog ili kao standardni maloprodajni web shop. Isto tako, korištenjem 4D Internet kataloga osigurava se veza i razmjena podataka s bilo kojim drugim web shopom.

Navodimo nekoliko bitnih karakteristika i funkcionalnosti koje su sadržane ili svojstvene 4D Internet katalogu:

 • Jednostavno i pregledno sučelje,
 • Jednostavno i napredno pretraživanje roba. Napredno pretraživanje tipa upišete „bijeIi A4“, 4D Internet katalog pronaći će sve artikle koji negdje imaju upisano i „bijeli“ i „A4“; Ako se pojam napiše s navodnicima npr. [„pojam“], onda pretražuje isključivo po nazivu,
 • Neograničeno i višestruko punjenje košarice kao i pamčenje košarice po logiranom korisniku,
 • Notifikacija e-mailom da je narudžba uspješno poslana (kupcu) i zaprimljena (prodavaču),
 • Prilagođenost za rad preko mobilnih uređaja (tableti i smartphone-i),
 • Mogućnost prikaza neograničen broj slika, dokumenata (npr. PDF brošure), video linkova (Youtube ili Vimeo),
 • Mogućnost slanja samih datoteka (slike dokumenti…) kroz 4D Wand bez potrebe za ručnim uploadom,
 • Mogućnost prikaza stanje skladišta odnosno statusa raspoloživo ili nije raspoloživo,
 • Mogućnost zasebnog prikaza veleprodajne ili maloprodajne cijene,
 • Mogućnost primjene rabatne politike (logiranom kupcu prikazuju se i obračunavaju samo njegovi rabati – radi isključivo u veleprodajnom 4D Internet katalogu),
 • Sort po različitim kriterijima (naziv, kataloški broj, šifra, cijena),
 • Mogućnost biranja prikaza artikala u obliku tabele, liste ili grida,
 • Mogućnost biranja broja prikazanih artikala ukljuèivo s racionalnim učitavanjem slika (čime je osigurano brže učitavanje 4D
 • Internet kataloga na strani klijenta),
 • Mogućnost odabira u koje skladište i na koji dokument da se importiraju veleprodajne, a gdje maloprodajne narudžbe,
 • Kupci na Web-u mogu pregledavati, po potrebi kopirati svoje prethodne narudžbe, ili uèitati iste iz tekstualne datoteke koju je kupac prethodno pripremio,
 • Mogućnost prikaza 4 različite pozicije/lokacije bannera,
 • Mogućnost biranja artikala koji želite zasebno pamtiti (favorites),
 • Detaljna razrada filtriranja artikala na WEB-u (atributi),
 • Mogućnost posebna klasifikacija samo za prikaz na WEB-u, nevezana za klasifikaciju u 4D Wandu,

I za kraj bitna stvar. Vizualni izgled samog Internet Kataloga moguće je prilagoditi vizualnom identitetu korisnika.

4D Wand IMC (Narudžbe)

Napredak programskog rješenja 4D Wand se nastavlja. U skladu s permanentnim razvojem kao i željom da korištenje 4D Wand-a učinimo korisniku što jednostavnijim, vodeći raèuna o pouzdanosti unesenih podataka, a time i vjerodostojnosti rezultata poslovanja, isprogramirali smo aplikaciju za mobilno naručivanje koje radi potpuno automatski.

Aplikaciju je moguće besplatno skinuti s Google Play-a i Apple App Store-a a službeno se naziva 4D Wand IMC. .

Aplikacija omogućava izradu narudžbi za 4D Wand informacijsko poslovni sustav tvrtke 4th Dimension d.o.o.

Navedimo nekoliko osnovnih funkcionalnosti aplikacije 4D Wand IMC:

 • Priprema uređaja za terenski rad je super jednostavna.
 • Rad s više korisničkih profila
 • Učitavanje partnera za koje je trgovački predstavnik zadužen je automatsko, po samoj prijavi u aplikaciju.
 • Narudžbe se potpuno automatski importiraju u željenu vrstu dokumenta u 4D Wandu: u pretponude, ponude, narudžbe od kupca ili otpremnice.
 • Točno se zna da li je narudžbu kreirao trgovački predstavnik (pa mu pripada dogovorena provizija) ili sam kupac.
 • Narudžbe vode računa o rabatnoj politici, akcijama i slično.
 • Moguća je istovremena izrada više narudžbi
 • Moguć je on-line i off-line način rada tj. rad aplikacije ne ovisi o Internet vezi. Narudžbe kreirane u off-line modu će se automatski poslati u 4D Wand onog trenutka kada Internet postane dostupan.
 • Unos artikala vrši se pomoću skeniranja bar koda. Omogućen je i ručni unos pa se može upisati bilo koji od podataka o artiklu (barcode, kataloški broj, šifra). Važna napomena – kamera uređaja mora imati “Near fokus” opciju kako bi se skeniranje izvršilo brzo i efikasno. Manje više, svi današnji uređaji imaju tu opciju, ali nije loše testirati uređaje prije same upotrebe.
 • Skenirati se može jedan po jedan bar-kod/artikl, a može se posetirati “multi-scan” kako bi unos bio što brži.
 • Artikli koji su uneseni u narudžbu, a ne postoje na web shopu, ili artikli koji ne postoje niti u web shopu niti u 4D Wand-u bit æe automatski prepoznati u samom 4D Wandu i dodati u narudžbu (operater u 4D Wandu treba riješiti problem, a sam dokument će biti označen kao dokument koji u sebi sadrži narudžbu nekog nepoznatog artikla, odnosno artikla koji ne postoji u 4D Wand-u).
 • Za rad u IMC Narudžbama neophodno je posjedovati modul “4D Wand IMC”, te prostor na WEB-u na kojem će isti biti instaliran.

4D Wand IMC (Inventure)

Budući da imamo viziju da se 4D IMC aplikacija razvija u smjeru korištenja pametnih ureðaja, koje svi nosimo sa sobom i time olakša rad u 4D Wandu, obečano smo izvršili i u posljednjoj nadogradnji aplikacije omogućili korištenje dodatka Inventura.
Dakle, ovim dodatkom IMC aplikacije smo omogućili korištenje pametnog telefona za unos stavki Inventure. Pojednostavljeno, članovi popisnih komisija, nakon što odaberu skladište na kojem rade, skeniranjem bar koda i unosom količina, unose stavke. Osim stavaka za svaku stavku moguće je unijeti i napomenu. Po završetku, jednostavnim odabirom ikone Pošalji, dokument inventure s pripadajuæim stavkama (i napomenama) automatski se kreira u 4D Wand-u. Zaključno, cijeli proces s inventurom je u potpunosti automatiziran pa nema potrebe za prijenosom datoteka i pozivanjem procesa importa.
Posebno bi istaknuli da korištenjem 4D Wand IMC-a (Internet/Mobile Connector) i aplikacije 4D IMC nema potrebe za kupovinom specijaliziranih bar kod skenera i programa za njih. Naravno, i dalje je moguće korištenje posebnih uređaja, ali korištenjem 4D IMC – Inventure možete povečati broj članova popisnih komisija pa jedni inventure mogu odrađivati na stari način, korištenjem posebnih uređaja, dok drugi mogu koristiti aplikaciju 4D IMC – Inventura.
U prilog korištenju 4D IMC aplikacije je i njen daljnji razvoj. Naime, u pripremi su i drugi projekti koji će sadržajno obogatiti upotrebu same IMC aplikacije.
Preduvjet da bi operativno mogli koristiti 4D IMC aplikaciju je posjedovanje licence 4D Wand IMC-a i Apple/Android uređaja.
Opširnije o modulu 4D Wand IMC (Internet/Mobile Connector) i 4D IMC aplikaciji pročitajte u uputama 4D Wand-a.

4D Wand IMC (Manager)

Aplikacija služi prvenstveno menedžmentu i vlasnicima s ciljem brzog i jednostavnog uvida u trenutno stanje tvrtke. Ista je praktična i jednostavna za korištenje. Preduvjet korištenja aplikacije, osim posjedovanja licence 4D Wand IMC modula, je posjedovanje licence modula Financijsko knjigovodstvo. I naravno, pravovremeno i kvalitetno proknjiženi podaci u Financijskom knjigovodstvu.

Ideja je uštedjeti vrijeme i odmah jednim klikom ponuditi odgovor na pitanja:

 • Kakvo mi je stanje računa i to svakog računa posebno?
 • Kolika su mi dugovanja (po komitentima)?
 • Kolika su mi potraživanja (po komitentima)?
 • … (uskoro ćemo dodati i nove funkcionalnosti)

Sve bitne podatke aplikacija 4D Wand Manager vuče iz 4D Wand-a što znači da ažurnost podataka ovisi o ažurnosti podataka u samom 4D Wand-u. Jednostavnije rečeno, koliko je ažurno knjigovodstvo, tolika će biti veća vjerodostojnost podataka koje nudi 4D Wand IMC Manager. Slike govore dovoljno…
_