Obračun kamata i tečajnih razlika

Modul Kamate i tečajne razlike je samostalno programsko rješenje, te jedan dio mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Naravno, radi se o kamatama (slobodni obračun), a puni efekat ovog modula postiže se korištenjem kamata i tečajnih razlika s podacima iz financijskog knjigovodstva.

Bitan detalj, za bilo koga tko vodi robno-materijalno knjigovodstvo (vele ili maloprodaju) te u financijskom knjigovodstvu za promet roba i usluga vodi IOS-e, jeste da postoje predoperacije za Kamate i tečajne razlike koje mi nazivamo predobračuni kamata i predobračuni tečajnih razlika. Kako je u našim uvjetima teško poslovati logièno i standardno naplačivati kamate i tečajne razlike, ovi predobračuni služe za “igranje”, procjenu i pokaz partneru kakva je stvarna situacija. U sluèaju da se za neki od predobračuna odlučite i realizirati ga, možete to uraditi automatski iz tabele istih.

Kamate možete računati kao slobodni obračun ili kamate izračunati na osnovu IOS-a. Kada se odlučite za jednu od metoda, tada možete kamatu obračunati po definiranim stopama (možete ih definirati neogranièeno po periodima), po fiksnoj godišnjoj stopi ili po fiksnoj mjesečnoj stopi.

Poduvjeti koje možete postavljati su:

  • minimalni iznos kamata za koji se kreira dokument
  • postotak glavnice od prometa za koji se kreira obračun
  • definirati neoporezivu stopu
  • broj dana koji tolerirate, pa ne obračunavate kamate

Obračun tečajnih razlika vrši se na osnovu IOS-a, a poduvjeti koje možete postavljati su:

  • minimalni iznos tečajnih razlika za koji se kreira dokument
  • postotak promjene tečaja za koji se kreira dokument
  • broj dana koji tolerirate, pa ne obraèunavate tečajne razlike
    tečaj iz vaše tečajne liste po kojem se obračunava teèajna razlika (kupovni, srednji, prodajni)

Kamatne stope od 1993. godine