Plaće

Modul Plaće je samostalno programsko riješenje, kojega mogu koristiti i poduzeæa koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem plaća i financijskog knjigovodstva, jer se iste automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja.

Osnovne karakteristike ovog modula su:

 • mogućnost unosa neograničenog broja djelatnika,
 • mogućnost definiranja neograničenog broja vrsta primanja i odbitaka,
 • slobodno kreiranje formula za obračun,
 • praćenje obračuna po mjestima troška sa moguænošću ispisa kumulativnig obrazaca za jedan mjesec bez obzira na mjesto troška,
 • automatsko pridruživanje ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike
 • mogućnosti kreiranja obračuna iz bruto , ali i neto plaće, ali i korištenjem formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada, raznih koeficijenata
 • isplate se mogu pratiti preko banaka
 • mogućnost kreiranja virmana
 • ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalaže (ID, SPL, PK-1,…)

Obračun ‘Plaća’ iz informacijskog sustava 4D Wand je vrlo jednostavan. Prije kreiranja prvog obračuna potrebno je definirati i popuniti sve registre:

 • Matične podatke: djelatnika, vrste rada, strušne, školske i potrebne spreme, poslovne banke, kreditore, …
 • Vrste plaćanja: zarade, naknade, obustave, formule za obračun
 • Doprinose i poreze, porezne uprave, osobne odbitke
 • Definirati osnovne postavke u prametrima plaća i parametrima plaća 1
 • Kada je prva plaća kreirana, svaka slijedeća, ako nema izmjena, se može kopirati i obračun se može napraviti za par minuta.