Putni nalozi

Putni nalozi su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi i loko vožnja.
Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje sa modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom. Kao i ostali moduli moguće je i njegovo samostalno funkcioniranje, dakle, neovisno o drugim instaliranim modulima 4D Wanda. Registri, izbornici, dokumenti i ispisi koje je moguće pronaći u Putnim nalozima su:

• vrste prijevoza – svrhe putovanja – vrste troška – cijene benzina – dnevnice
• udaljenosti (relacije) – valute – tečajna lista – napomene za dokumente
• gradovi, oblast, države – mjesta troška – predujmovi – obrada predujmova
• automatsko knjiženje predujmova u blagajnu – kopiranje putnog naloga
• automatski upis relacija – obračun putnog naloga – automatsko knjiženje putnog naloga
• blagajnički dnevnici –  ispis putnog naloga – ispis obračuna putnog naloga
• ispis liste putnih naloga po broju, periodu i djelatniku.

Dio modula Putni nalozi kojim se evidentira i obrađuje, npr. uporaba privatnog osobnog automobila u službene svrhe, zove se Loko vožnja.

U loko vožnji nailazimo na: obračun loko vožnje; kopiranje obračuna loko vožnje; stavke obračuna loko vožnje; automatsko knjiženje obračuna loko vožnje; ispis obračuna loko vožnje; ispis temeljnice u koju je knjižen obračun loko vožnje; ispis liste obračuna loko vožnje po broju, periodu i djelatnicima…
_