Servis

Modul sustava 4D Wand Servis, obuhvaća transakcije koje iz problematike popravka robe i uređaja, kao i povrata i kontrole neispravne robe. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa. Modul je potpuno integriran sa Robno – materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

U modulu ‘Servis’ nalaze se slijedeæi dokumenti:

 • Skladišne primke
 • Otpremnice
 • Izlazni računi
 • Izdatnice
 • Razduženje skladišta
 • Reversi
 • Povrat reversa
 • Prijenosnice
 • Planiranje zaliha
 • Primke tuđe neispravne robe
 • Izlazni revers tuđe neispravne robe za popravak
 • Povrat reversa tuđe neispravne robe za popravak
 • Razduženje skladišta tuđe neispravne robe
 • Povrat neispravne robe
 • Projekti/Poslovi

Radni nalozi koji se mogu otvoriti su:

 • Servisni radni nalozi
 • Radni nalozi sastavnica
 • Kontrolni radni nalozi

Servisni radni nalog uključuje:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Objekt naloga (opis)
 • Kupca Rabat
 • Datum poziva i datum izvršenja
 • Podatke o obračunu poreza nad dokumentom (za fakturiranje)
 • Djelatnika koji je odgovoran za radni nalog
 • Tip: Jamstvo, ugradnja, popravak, intervencija, edukacija, preventiva, održavanje, reklamacija, sklapanje, ostalo
 • Opis uzroka
 • Opis zahvata
 • Napomene za radni nalog
 • Na svaki radni nalog se mogu vezati stavke materijala i usluge. Nalozi se mogu direktno fakturirati.

Kontrolni radni nalog uključuje:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Skladište na kojem se nalazi roba koja se kontrolira

Za svaku stavku koja se kontrolira se može definirati:

 • Količina
 • Serijski broj-evi robe koja se kontrolira
 • Rezultat kontrole
 • Status: Nije testirano, testirano-ispravno, testirano-neispravno
 • Odredišno skladište za artikl
 • Djelatnik koji je kontrolu izvršio