Vozila

Modul sustava 4D Wand Vozila, obuhvaća evidencije i transakcije iz problematike prodaje i popravka vozila. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa i prodaje vozila. Modul je potpuno integriran sa Robno – materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

Evidencija vozila uključuje slijedeće parametre:

 • Tip vozila
 • Kupac
 • Proizvođač
 • Broj šasije
 • Boja
 • Broj motora
 • Obujam motora
 • Snaga motora
 • Težina vozila
 • Broj sjedala
 • Godina proizvodnje
 • Datum registracije
 • Broj registarske oznake
 • Iznos trošarine
 • Postotak porezne olakšice
 • Datum i dokument narudžbe
 • Potvrdu narudžbe
 • Datum i dokument ulaska na carinu
 • Datum i dokument carinjenja
 • Ulazni račun
 • Datum i dokument isporuke
 • Datum najavljenog kontakta
 • Tekstualnu napomenu za vozilo
 • Fotografiju (konkretnog vozila ili tipa vozila)

Tipovi vozila se definiraju kao i svaki ostali artikl u aplikaciji. Konkretne instance tipova se definiraju prema potrebi. Vozila se mogu unositi na bilo koji tip dokumenta u aplikaciji: Primke, Predponude, Ponude, Optremnice, Izlazni računi,…

Radni nalozi nad vozilima uključuju:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Vozilo nad kojim se vrši radni nalog
 • Tip naloga (Redovni servis, Priprema vozila, Popravak vozila,…)
 • Simptom kvara (registar)
 • Opis simptoma kvara
 • Razlog kvara (registar)
 • Opis razloga kvara
 • Djelatnika odgovornog za vozilo
 • Datum i vrijeme predviđenog završetka rada
 • Stanje kilometar sata
 • Podatke o obračunu poreza nad dokumentom (za fakturiranje)
 • Tekstualni opis radova
 • Opis zatečenih oštećenja
 • Opis neodobrenih radova
 • Opis izvršitelja radnog naloga

Na svaki radni nalog se mogu vezati stavke materijala i usluge. Za svaku stavku usluge je moguće upisati stavke realizacije usluge: lista djelatnika i vremena rada. Nalozi se mogu direktno fakturirati.